KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Publikimet: Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

 Publikimet e vitit: 2017
Hulumtim i Opinionit Publik: Sjelljet dhe Qendrimet e Votuesve Te Rinj
Faqe 28
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Ambasada Britanike ne Prishtine
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe tĂ« Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Dnv Raport Preliminar Per Zgjedhjet Lokale Ne Kosove 2017
Faqe 8
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  USAID, Ministria e Puneve te Jashtme te Gjermanise, BE-Kosove, SCO-K, DANIDA,
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe tĂ« Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Dia Preliminary Statement on 2017 Local Elections in Kosovo
Faqe 8
Gjuha Anglisht
Përkrahur nga:  USAID, Ministria e Puneve te Jashtme te Gjermanise, BE-Kosove, SCO-K, DANIDA,
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe tĂ« Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Dnd Preliminarna Izjava O Lokalnim Izborima Na Kosovo 2017
Faqe 8
Gjuha 
Përkrahur nga:  USAID, EU, Ministarstvo Inostranih Poslova Nemacke, SCO-K, DANIDA
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe tĂ« Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Platforme Politikash nga Te Rinjte e Komunes Se Prizrenit
Faqe 20
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Ambasada Britanike ne Prishtine
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe tĂ« Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Platforme Politikash nga Te Rinjte e Komunes Se Prishtines
Faqe 20
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Ambasada Britanike ne Prishtine
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe tĂ« Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Dnv-raporti i Vezhgimit Te Zgjedhjeve Parlamentare 2017
Faqe 39
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  USAID, Ministria e Puneve te Jashtme te Gjermanise, BE-Kosove, SCO-K, DANIDA,
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe tĂ« Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Dnv-raporti i Monitorimit Te Mediave Zgjedhjet Parlamentare 2017
Faqe 59
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  USAID, Ministria e Puneve te Jashtme te Gjermanise, BE-Kosove, SCO-K, DANIDA,
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe tĂ« Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Dia Election Observation Report for Parliamentary Elections 2017
Faqe 40
Gjuha Anglisht
Përkrahur nga:  USAID,German Foreign Minustry, EU, SCK-O, DANIDA
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe tĂ« Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Dnd Izvestaj O Posmatranju Izbora Za Skupstinu Kosova 2017
Faqe 40
Gjuha 
Përkrahur nga:  USAID, EU, Ministarstvo Inostranih Poslova Nemacke, SCO-K, DANIDA
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe tĂ« Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Platforme Politikash nga Te Rinjte e Komunes Se Gjakoves
Faqe 20
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Ambasada Britanike ne Prishtine
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe tĂ« Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Platforme Politikash nga Te Rinjte e Komunes Se Gjilanit
Faqe 20
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Ambasada Britanike ne Prishtine
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe tĂ« Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Platforme Politikash nga Te Rinjte e Komunes Se Ferizajt
Faqe 20
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Ambasada Britanike ne Prishtine
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe tĂ« Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Platforme Politikash nga Te Rinjte e Komunes Se Pejes
Faqe 20
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Ambasada Britanike ne Prishtine
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe tĂ« Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Platforme Politikash nga Te Rinjte e Komunes Se Mitrovices
Faqe 20
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Ambasada Britanike ne Prishtine
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe tĂ« Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Raport Preliminar, Zgjedhjet e Jashtezakonshme Per Kuvendin e Kosoves 2017
Faqe 7
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  USAID
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe tĂ« Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Preliminary Report on 2017 Extraordinary Elections for the Assembly of Kosovo
Faqe 7
Gjuha Anglisht
Përkrahur nga:  USAID
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe tĂ« Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Preliminarna Izjava Za Prevremene Izbore Za Skupstinu Republike Kosova
Faqe 7
Gjuha 
Përkrahur nga:  USAID
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe tĂ« Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Shqyrtimi i Praktikave Te Ligjit Per Parti Politike
Faqe 24
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Bashkimi Europian
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe tĂ« Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
 Publikimet e vitit: 2016
 Publikimet e vitit: 2015

LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (3)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2018 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved