KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Publikimet: Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare

 Publikimet e vitit: 2017
Transparometri Komunal Korrik-dhjetor 2016
Faqe 36
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Olof Palme International Center
Programi:  Qeverisja Lokale dhe PjesĂ«marrja Qytetare
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Transparometri Komunal Janar-dhjetor 2016
Faqe 32
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur
Programi:  Qeverisja Lokale dhe PjesĂ«marrja Qytetare
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Fletënotimi Vjetor Për Komunat e Regjionit Të Prizrenit 2016
Faqe 52
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Olof Palme International Center
Programi:  Qeverisja Lokale dhe PjesĂ«marrja Qytetare
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Annual Scorecard for Municipalities of Prizren Region 2016
Faqe 52
Gjuha Anglisht
Përkrahur nga:  Olof Palme International Center
Programi:  Qeverisja Lokale dhe PjesĂ«marrja Qytetare
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
 Publikimet e vitit: 2016
 Publikimet e vitit: 2015
 Publikimet e vitit: 2014

LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (3)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2018 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved