KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Publikimet tona

 Publikimet e vitit: 2017
Hulumtim i Opinionit Publik: Sjelljet dhe Qendrimet e Votuesve Te Rinj
Faqe 28
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Ambasada Britanike ne Prishtine
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Fushate Per Parate
Faqe 
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  
Programi:  Transparenca dhe Kundër-korrupsioni
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Parate Ne Politike
Faqe 
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  
Programi:  Transparenca dhe Kundër-korrupsioni
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Skanimi i Integritetit Ne Sektorin e Drejtesise
Faqe 52
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Ambasada Holandeze ne Kosove
Programi:  Transparenca dhe Kundër-korrupsioni
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Kosovo Justice Sector Integrity Scan
Faqe 52
Gjuha Anglisht
Përkrahur nga:  Dutch Embassy Kosovo
Programi:  Transparenca dhe Kundër-korrupsioni
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Analizë Gjinore
Faqe 
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  OPIC
Programi:  Fuqizimi i Gruas në Politikë dhe Vendimmarrje
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Qeverisja Lokale Që Garanton Barazi Gjinore
Faqe 
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  OPIC
Programi:  Fuqizimi i Gruas në Politikë dhe Vendimmarrje
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Punetoret Qe (s)kane Te Drejta
Faqe 35
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Minstria e Puneve te Jashtme te Gjermanise
Programi:  Transparenca dhe Kundër-korrupsioni
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Raporti i Anketes Iniciativa Per Integritet Ne Sistemin e Drejtesise
Faqe 48
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  International Narcotics and Law Enforcement & National Center for State Courts
Programi:  Transparenca dhe Kundër-korrupsioni
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Judicial Integrity Initiative Survey Report
Faqe 48
Gjuha Anglisht
Përkrahur nga:  International Narcotics and Law Enforcement & National Center for State Courts
Programi:  Transparenca dhe Kundër-korrupsioni
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Investimet e Arnuara
Faqe 32
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  KFOS
Programi:  Transparenca dhe Kundër-korrupsioni
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Dnv Raport Preliminar Per Zgjedhjet Lokale Ne Kosove 2017
Faqe 8
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  USAID, Ministria e Puneve te Jashtme te Gjermanise, BE-Kosove, SCO-K, DANIDA,
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Dia Preliminary Statement on 2017 Local Elections in Kosovo
Faqe 8
Gjuha Anglisht
Përkrahur nga:  USAID, Ministria e Puneve te Jashtme te Gjermanise, BE-Kosove, SCO-K, DANIDA,
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Dnd Preliminarna Izjava O Lokalnim Izborima Na Kosovo 2017
Faqe 8
Gjuha 
Përkrahur nga:  USAID, EU, Ministarstvo Inostranih Poslova Nemacke, SCO-K, DANIDA
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Platforme Politikash nga Te Rinjte e Komunes Se Prizrenit
Faqe 20
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Ambasada Britanike ne Prishtine
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Platforme Politikash nga Te Rinjte e Komunes Se Prishtines
Faqe 20
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Ambasada Britanike ne Prishtine
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Dnv-raporti i Vezhgimit Te Zgjedhjeve Parlamentare 2017
Faqe 39
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  USAID, Ministria e Puneve te Jashtme te Gjermanise, BE-Kosove, SCO-K, DANIDA,
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Dnv-raporti i Monitorimit Te Mediave Zgjedhjet Parlamentare 2017
Faqe 59
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  USAID, Ministria e Puneve te Jashtme te Gjermanise, BE-Kosove, SCO-K, DANIDA,
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Dia Election Observation Report for Parliamentary Elections 2017
Faqe 40
Gjuha Anglisht
Përkrahur nga:  USAID,German Foreign Minustry, EU, SCK-O, DANIDA
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Dnd Izvestaj O Posmatranju Izbora Za Skupstinu Kosova 2017
Faqe 40
Gjuha 
Përkrahur nga:  USAID, EU, Ministarstvo Inostranih Poslova Nemacke, SCO-K, DANIDA
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Sondazh-faza e Re Dialogut Kosove-serbi, Kendveshtrimi i Qytetareve
Faqe 20
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Ambasada Zvicerane
Programi:  Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Platformë e Barazisë Gjinore
Faqe 
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  OPIC
Programi:  Fuqizimi i Gruas në Politikë dhe Vendimmarrje
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Platforme Politikash nga Te Rinjte e Komunes Se Gjakoves
Faqe 20
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Ambasada Britanike ne Prishtine
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Platforme Politikash nga Te Rinjte e Komunes Se Gjilanit
Faqe 20
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Ambasada Britanike ne Prishtine
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Platforme Politikash nga Te Rinjte e Komunes Se Ferizajt
Faqe 20
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Ambasada Britanike ne Prishtine
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Platforme Politikash nga Te Rinjte e Komunes Se Pejes
Faqe 20
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Ambasada Britanike ne Prishtine
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Platforme Politikash nga Te Rinjte e Komunes Se Mitrovices
Faqe 20
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Ambasada Britanike ne Prishtine
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Punesimi i Grave, Zhvillim i Shoqerise
Faqe 20
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Olof Palme International Center
Programi:  Fuqizimi i Gruas në Politikë dhe Vendimmarrje
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Perkrahja e Gruas me Veteiniciative Biznesore
Faqe 20
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Olof Palme International Center
Programi:  Fuqizimi i Gruas në Politikë dhe Vendimmarrje
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Me Pak Pengesa e me Shume Mundesi Per Nenat Veteushqyese
Faqe 20
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Olof Palme International Center
Programi:  Fuqizimi i Gruas në Politikë dhe Vendimmarrje
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Kdi Annual Report 2016
Faqe 64
Gjuha Anglisht
Përkrahur nga:  
Programi:  Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Raport Preliminar, Zgjedhjet e Jashtezakonshme Per Kuvendin e Kosoves 2017
Faqe 7
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  USAID
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Preliminary Report on 2017 Extraordinary Elections for the Assembly of Kosovo
Faqe 7
Gjuha Anglisht
Përkrahur nga:  USAID
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Preliminarna Izjava Za Prevremene Izbore Za Skupstinu Republike Kosova
Faqe 7
Gjuha 
Përkrahur nga:  USAID
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Hulumtim i Opinionit Publik: 6 Vite Pas (mos)konsolidim i Shtetësisë
Faqe 20
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Ambasada Zvicerane
Programi:  Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Review of Practices of Law on Political Parties
Faqe 24
Gjuha Anglisht
Përkrahur nga:  European Union
Programi:  Transparenca dhe Kundër-korrupsioni
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Shqyrtimi i Praktikave Te Ligjit Per Parti Politike
Faqe 24
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Bashkimi Europian
Programi:  Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Transparometri Komunal Korrik-dhjetor 2016
Faqe 36
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Olof Palme International Center
Programi:  Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Transparometri Komunal Janar-dhjetor 2016
Faqe 32
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur
Programi:  Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Fletënotimi Vjetor Për Komunat e Regjionit Të Prizrenit 2016
Faqe 52
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Olof Palme International Center
Programi:  Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Annual Scorecard for Municipalities of Prizren Region 2016
Faqe 52
Gjuha Anglisht
Përkrahur nga:  Olof Palme International Center
Programi:  Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Hulumtim i Opinionit Publik: Dialogu dhe Marrëveshjet Në Sytë e Qytetarëve
Faqe 20
Gjuha Shqip
Përkrahur nga:  Departmenti Federal i Punëve të Jashtme të Zvicrës
Programi:  Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
 Publikimet e vitit: 2016
 Publikimet e vitit: 2015
 Publikimet e vitit: 2014
 Publikimet e vitit: 2013
 Publikimet e vitit: -0001

LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (3)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2018 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved