KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Stafi

 
 Personeli

 Ismet Kryeziu
Drejtor ekzekutiv

 Edita Mustafa Salihi
Koordinatore e Programeve

 Vjollca Vogël
Menaxhere për Financa dhe Administratë

 Leonora Cikaj
Asistente për Financa dhe Administratë

 Naim Cahanaj
Menaxher i projektit

 Arben Hoxha
Hulumtues

 Albert Krasniqi
Menaxher i projektit

 Majlinda Kurti
Koordinatore e projektit

 Fjolla Uka
Hulumtuese

 Artan Canhasi
Menaxher i programit

 Jeta Krasniqi
Menaxhere e projektit

 Eugen Cakolli
Hulumtues

 Florent Spahija
Këshilltar Ligjor

 Artan Murati
Hulumtues

 Ellza Alija
Hulumtues

 Blerta Aliu
Koodinatore për marrëdhënie me publikun

 Violeta Haxholli
Hulumtuese

 Ahmet Rushiti
Hulumtues

 Arben Kelmendi
Menaxher i projektit

 Diana Metushi Krasniqi
Menaxhere e projektit

LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (3)...WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2018 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved