KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Buxheti

ProjektiDonatorëtShumaKohëzgjatja
 Përmirësimi i Transparencës Komunale Kosova Foundation for Open SocietyEur 13.510,00Prej: 15.07.2015
Deri: 15.01.2016
6 muaj
 Le të komunikojmë me njëri-tjetrin në vend se për njëri-tjetrin Kosovar Civil Society FoundationEur 153.434,00Prej: 01.06.2015
Deri: 31.07.2017
26 muaj
 Rritja e efikasitetit dhe transparencës së sistemit të prokurimit publik dhe reduktimi i korrupsionit nëpërmjet monitorimit aktivBritish Embassy PristinaEur 57.000,00Prej: 01.06.2015
Deri: 31.03.2016
10 muaj
 Akterët e shoqërisë civile për promovimin e PIFCGFA Consulting GroupEur 5.000,0Prej: 19.05.2015
Deri: 20.06.2015
1 muaj
 Qendra për avokim dhe këshilla ligjore Stability Pact for South Eastern Europe, Sponsoresed by GermanyEur 75.070,00Prej: 01.03.2015
Deri: 28.02.2017
24 muaj
 Përfshirja qytetare për transparencë dhe llogaridhënieOlof Palme International CenterEur 41.361,14 Prej: 01.01.2015
Deri: 31.12.2015
12 muaj
ProjektiDonatorëtShumaKohëzgjatja
 Transparenca Institucionale në Nivel Qendror dhe LokalKosova Foundation for Open SocietyEur 12.010,00Prej: 24.12.2014
Deri: 30.06.2015
6 muaj
 Mbështetje për Hulumtime Parlamentare dhe Pjesëmarrje qytetareUSAIDEur 219.260,00Prej: 01.08.2014
Deri: 31.07.2016
24 muaj
 Forcimi i Sistemit Kombëtarë të Integritetit European Commission
United Nations Development Programme
Eur 211.383,80Prej: 01.05.2014
Deri: 30.04.2017
36 muaj

LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (3)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2018 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved