KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Buletinet tona

 Publikimet e vitit:2015
Buletini 4, Korrik-gusht 2015
Faqe 
Gjuha al
Përkrahur nga:  
Programi:  Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Http://us10.campaign-archive2.com/?u=c3358394fc73416c91ba43642&id=65cb8853da&e=1fb1f591ac
Faqe 
Gjuha al
Përkrahur nga:  
Programi:  Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
Kdi Newsletterjanar - shkurt 2015
Faqe 4
Gjuha al
Përkrahur nga:  
Programi:  
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 

LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (3)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2018 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved