KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Ngjarjet e tjera

Kerkese per oferte

Data: 06-11-2017 Ora: 17:00 Vendi:
Lokali: Prishtine Facebook  Twitter    Më shumë

Konkurs Hulumtues- Asistent Projekti

Data: 25-07-2017 Ora: 16:00 Vendi: Prishtine
Lokali: Facebook  Twitter    Më shumë

Konkurs per Video garën #AsUnë

Data: 26-05-2017 Ora: 17:00 Vendi: Prishtina
Lokali: Facebook  Twitter    Më shumë

Konkurs per Videon me te mire

Data: 24-02-2017 Ora: 08:00 Vendi: Prishtina
Lokali: Facebook  Twitter    Më shumë

Gara per videon me te mire

Data: 24-02-2017 Ora: 08:00 Vendi: Prishtina
Lokali: Facebook  Twitter    Më shumë

Konkurs për punë: Hulumtues/Zyrtar i Projektit

Data: 04-10-2016 Ora: 12:00 Vendi:
Lokali: Prishtine Facebook  Twitter    Më shumë

Konkurs për Vullnetar/Praktikant

Data: 21-09-2016 Ora: 16:00 Vendi:
Lokali: Facebook  Twitter    Më shumë

Konkurs për punë: Hulumtues/Asistent Projekti

Data: 23-08-2016 Ora: 12:00 Vendi: Prishtinë
Lokali: Facebook  Twitter    Më shumë

Konferenca për media

Data: 24-07-2015 Ora: 10:00 h Vendi: Prishtinë
Lokali: Zyret e KDI-se Facebook  Twitter    Më shumë

Dëgjim Publik: Projektligji për Shërbimin Emergjent Mjekësorë

Data: 16-06-2015 Ora: 11:00 h Vendi: Prishtinë
Lokali: Hotel,Sirus Facebook  Twitter    Më shumë

Dëgjim Publik:Rregullimi ligjor i pyjeve

Data: 05-06-2015 Ora: 10:00 h Vendi: Prishtinë
Lokali: Hotel,Sirus Facebook  Twitter    Më shumë

Dëgjim Publik:Proejkt-ligji për ‪MaturënShtetërore

Data: 20-05-2015 Ora: 10:00 h Vendi: Prishtinë
Lokali: Hotel SIRIUS Facebook  Twitter    Më shumë

"Ecuria e Reformës së ‪AdministratësPublike‬"

Data: 19-05-2015 Ora: 10:00H Vendi: Prishtinë
Lokali: Hotel SIRIUS Facebook  Twitter    Më shumë

Tryezë Diskutim: Efikasiteti i Komunës së Prishtinës në Prokurim Publik

Data: 08-04-2015 Ora: 11:00 h Vendi: Prishtinë
Lokali: Hotel Sirius Facebook  Twitter    Më shumë

Tryezë diskutimi në të cilën do prezantohet raporti analitik “Indeksi i Transparencës në Prokurimin Publik”

Data: 26-03-2015 Ora: 11:00 h Vendi: Prishtinë
Lokali: Hotel Sirius Facebook  Twitter    Më shumë

Tryezë diskutimi në të cilën do prezantohet raporti analitik “Efikasiteti i Komunës së Gjilanit në Prokurimin Publik”.

Data: 19-03-2015 Ora: 11:00 h Vendi: Gjilan
Lokali: Hotel Kristal Facebook  Twitter    Më shumë

LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (3)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2018 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved