KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

AKTIVITETET E FUNDIT

Mungesa e hapësirave publike dhe uzurpimi i tyre, janë ndër problemet me të theksuara për banoret e lagjeve të qytetit të Prizrenit. Brenda zo...

Më shumë

Në kuadër të përkrahjes së komisioneve parlamentare me konsultime publike, KDI në bashkëpunim me Komisionin Parlamentar për Shëndet&...

Më shumë

 

Në Ditën Ndërkombëtare të Ambientit, 5 Qershor, KDI në bashkëpunim me Komisionin parlamentar për Bujqësi, Pylltari, M...

Më shumë

Ndryshimet ligjore në sistemin e drejtësisë dhe projektligji për provimin e maturës shtetërore ishin tema që u shpalosën ndarazi në ...

Më shumëLAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (7)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (1)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2015 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved