KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

AKTIVITETET E FUNDIT

Perfaqesimi dhe pozita e gruas ne tregun e punes ishte tema e radhes e diskutuar ne tryezen e organizuar nga KDI, ne Prizren.  Gjatë diskutimeve është vler&eum...

Më shumë

Në eventin përmbyllës të programit “Kërko Drejtësi”, i zbatuar nga Qendra Kombëtare për Gjykatat Shtetërore (NCSC)&rdquo...

Më shumë

Në prag të fillimit zyrtar të fushatës zgjedhore për Zgjedhjet Lokale të 22 tetorit, koalicioni “Demokracia në Veprim” (DnV), ka m...

Më shumë

Në Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë, ne ambientete e Kuvendit te Kosoves, KDI në bashkëpunim Ambasadën Britanike në Prishtin&...

Më shumëLAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (15)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (3)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved