KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

AKTIVITETET E FUNDIT

KDI, degë e Transparency Internacional në Kosovë, kërkon nga SHSKUK që të mos përdorë kushte diskriminuese në konkurse për staf...

Më shumë

KDI ka gjetur se kosto e pagesës së premiumit për furnizim me karburante është dyfishuar nga i njëjti furnizues kur ka lidhur kontratë me t&eu...

Më shumë

Të ftuar nga KDI, zyrtarë ligjorë dhe ata për informim nga Komuna e Gjakovës dhe Deçanit diskutuan dhe dhanë sugjerimet për të har...

Më shumë

Niveli I lartë I korrupsionit në Kosovë është pasojë direkte e mosvënies në veprim të ligjeve dhe institucioneve ligjore si arsenal ...

Më shumëLAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (8)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (3)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2016 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved