KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Aktivitetet e fundit

Në një  takim me një numër organizatash të shoqërisë civile kemi  diskutuar të gjeturat e hulumtimit mbi Sistemin e Integriteti...

Më shumë

Si rrjedhojë e aktiviteteve për promovimin dhe fuqizimin e Grupit të Grave Asambleiste dhe sensibilizimin e institucioneve Komunale për më shumë p&...

Më shumë

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) degë e Transparency International (TI) për Kosovë, ka mbajtur sot një tryezë debati me temën “ Efik...

Më shumë

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI)/Transparency International Kosova (TIK) ka mbajtur sot një tryezë në të cilën është shpalosur &ldquo...

Më shumëLAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjistrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (3)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (1)...


Web faqe për programe dhe rrjetëzime

Copyright 2005 - 2015 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved