KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

AKTIVITETET E FUNDIT

Duke u bazuar në Vlerësimet e Sistemit Kombëtar të Integritetit të kryera në të gjithë vendet kandidate dhe kandidate potenciale të ...

Më shumë

Greva e kardiologëve të QKUK për t'i kundërshtuar hetimet e zgjeruara të prokurorisë në rastin e dyshuar për korrupsion, i njohur si ...

Më shumë

Sipas CPI 2015, Kosova nuk ka shënuar përparim në luftën kundër korrupsionit dhe kategorizohet në të njëjtën grup me Moldavin&e...

Më shumë

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI),  ka organizuar një tryezë diskutimi  me temën “Transparenca e shpenzimeve financiare ne nivel lokal&rdq...

Më shumë

PUBLIKIMET E FUNDIT


Scorecard, Jan-dec 2015...
Viti i publikimit:  2016

Fletënotim, Janar-dhjetor 2015...
Viti i publikimit:  2016

Publikimet tjera: (31)...LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (8)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (3)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2016 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved