KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

AKTIVITETET E FUNDIT

Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në Kosovë dhe Instituti Demokratik I Kosovës lansojnë fushatën “#fajikorrupsionit&rd...

Më shumë

Organizata Çohu! dhe Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) shprehen kundër miratimit të Projektligjit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit n...

Më shumë

Përderisa dy rregullore të rëndësishme komunale janë vënë në dispozicion për shqyrtim publik, më 13 nëntor në Prizren...

Më shumë

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) duke iu referuar të gjeturave të Raportit të Progresit të publikuar më 10 nëntor 2015 kr...

Më shumëLAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (8)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (3)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2015 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved