KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

AKTIVITETET E FUNDIT

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI), reagon ndaj ngjarjeve të sotme në seancën plenare që po pengojnë zhvillimin e jetës parlamentare në...

Më shumë

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI), kundërshton rrjedhën e seancës së parë të Sesionit Vjeshtor të Kuvendit të Kosovës.

...

Më shumë

KDI në bashkëpunim me pjesëtarët tjerë të shoqërisë civile ka organizuar një performancë “ecje dhe fishkëllimë&...

Më shumë

Parimisht, Instituti Demokratik i Kosovës (KDI), respekton dhe inkurajon lirinë e asociimit qoftë të individëve, organizatave apo komunave, siç g...

Më shumëLAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (8)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (1)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2015 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved