KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Aktivitetet e fundit

Ndryshimet ligjore në sistemin e drejtësisë dhe projektligji për provimin e maturës shtetërore ishin tema që u shpalosën ndarazi në ...

Më shumë

Ministri i MAP-së, z. Mahir Yagcilar, tha se Strategjia për Administratë Publike 2010-2013 është vlerësuar të jetë përmbushur pë...

Më shumë

29-04-2015 - Prishtinë

Takimi i Dytë i Grupit Këshillues

Grupi Këshillues në takimin e dytë të radhës diskuton për vlerësimin e të gjeturave të hulumtimit mbi matjen e integritetit instituc...

Më shumë

Në një  takim me një numër organizatash të shoqërisë civile kemi  diskutuar të gjeturat e hulumtimit mbi Sistemin e Integriteti...

Më shumëLAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjistrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (5)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (1)...


Web faqe për programe dhe rrjetëzime

Copyright 2005 - 2015 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved