KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

AKTIVITETET E FUNDIT

Hartimi i këtij punimi është nxitur nga iniciativa e pa përfunduar e legjislaturës së kaluar të Kuvendit të Kosovës për zgjedhj...

Më shumë

Po bëhet gati një vit që nga largimi i Auditorit Ndërkombëtar ndërsa ende nuk është përzgjedhur Auditori i Përgjithshëm. K...

Më shumë

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) ka bërë vlerësimin e punës së Kuvendit për shtatë mujorin e parë të këtij viti, edhe ...

Më shumë

Në zyrat e Ministrisë së Infrastrukturës është mbajtur një takim i përbashkët në mes Ministrit të Infrastrukturës Luf...

Më shumëLAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (8)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (1)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2015 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved